Rozpočet Rady na rok 2017
Ukazatel (tis. Kč) Rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 6 550,000 6 550,00 0,00 6 771,16 103,38%
Výdaje celkem 62 250,75 62 620,88 62 964,56 59 531,41 95,07%
Průřezové ukazatele Rady
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 31 134,87 31 407,02 31 545,32 31 074,57 98,94%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 296,66 1 314,78 1 336,28 1 332,27 101,33%
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 16 846,91 17 100,95 17 103,75 17 103,75 100,02%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 585,86 10 678,39 10 678,39 10 207,42 95,59%
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 362,87 368,32 368,32 368,32 100,00%
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 700,00 700,00 700,00 660,76 94,39%