Rozpočet Rady na rok 2016
Ukazatel (tis. Kč) Rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 6 550, 000 6 550, 000 - 7 003, 190 106,92%
Výdaje celkem 59 567,220 59 759,890 62 287,820 57 544,526 96,29%
Průřezové ukazatele Rady
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 29 212,030 29 354,230 29 716,230 28 927,825 98,55%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 234,910 1 245,200 1 252,200 1 252,200 100,55%
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 15 828,220 15 960,130 15 960,130 15 960,125 100,00%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 9 932,090 9 980,440 9 980,440 9 443,257 94,62%
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 255,950 258,080 258,020 258,080 100,00%
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 1 100,000 1 100,000 2 042,370 1 587,861 144,35%