Rozpočet Rady na rok 2015
Ukazatel Rozpočet (1) Rozpočet po změnách(2) Skutečnost (3) Plnění (4)
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 6 550 000 6 550 000 11 857 932 181,04%
Výdaje celkem 54 816 604 54 924 013 55 788 451 101,57%
Průřezové ukazatele Rady
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 26 523 576 26 603 138 29 068 555 109,27%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 896 158 10 450 639 10 449 439 99,99%
Platy státních úředníků 5 016 144 5 541 225 5 538 425 99,95%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 9 018 016 9 045 067 9 028 475 99,82%
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 159 124 159 920 159 920 100,00%
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 750 000 1 250 000 658 349 52,67%