Rozpočet Rady na rok 2014
Ukazatel Rozpočet (1) Rozpočet po změnách(2) Skutečnost (3) Plnění (4)
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 6 550 000 6 550 000 8 353 485,29 127,53%
Výdaje celkem 54 986 671 55 105 955 53 530 107,38 97,14%
Dílčí ukazatele Rady
Mzdové výdaje celkem 34 293 468 34 411 868 33 699 400 97,93%
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 25 592 140 25 680 498 25 279 049 98,44%
z toho platy zaměstnanců 15 147 000 15 235 358 15 332 669 100,64%
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 151 470 152 354 152 354 100%
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 1 160 000 1 160 000 1 005 917,86 86,72%