Rozpočet Rady na rok 2013
Ukazatel Rozpočet (1) Rozpočet po změnách(2) Skutečnost (3) Plnění (4)
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 5 200 000 5 200 000 13 230 198,00 254,43%
Výdaje celkem 53 633 000 53 633 000 52 356 734,03 97,62%
Dílčí ukazatele Rady
Mzdové výdaje celkem 32 040 000 32 779 219 33 156 952 101,15%
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 23 910 000 24 461 656 25 045 009 102,38%
z toho platy zaměstnanců 13 492 000 14 043 656 14 082 189 100,27%
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 135 000 140 517 140 436 99,94%
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 1 450 000 1 450 000 1 368 675,54 94,39%