Rozpočet Rady na rok 2012
Ukazatel Rozpočet (1) Skutečnost (2) Plnění (3)
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 5 200 8 903,37 171,22%
Výdaje celkem 53 470 52 388,56 97,98%
Dílčí ukazatele Rady
Mzdové výdaje celkem 32 040 31 118,60 97,12%
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 23 910 23 365,47 97,72%
z toho platy zaměstnanců 13 492 13 491,93 100%
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 135 135 100%
Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku 1 000 996 99,6%
z toho investiční výdaje 495,8 495,8 100%
Částky jsou uvedeny v tisících Kč.