Rozpočet Rady na rok 2011
Ukazatel Rozpočet (1) Skutečnost (2) Plnění (3)
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 12 200 7 616 62,43 %
Výdaje celkem 54 765 53 103 96,97 %
Dílčí ukazatele Rady
Mzdové výdaje celkem 32 041 32 041 100 %
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 23 910 23 999 100,37 %
z toho platy zaměstnanců 13 492 13 492 100 %
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 135 135 100 %
Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku 2 000 1936 96,79 %
z toho investiční výdaje 1 000 982 98,17 %
Částky jsou uvedeny v tisících Kč.