Rozpočet Rady na rok 2010
Ukazatel Rozpočet (1) Skutečnost (2) Plnění (3)
Souhrnné ukazatele Rady
Příjmy celkem 11 200 12 600,64 112,51
Výdaje celkem 60 922 57 802,84 94,88
Dílčí ukazatele Rady
Mzdové výdaje celkem 34 939 33 498,12 95,88
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 26 072 25 117,25 96,33
z toho platy zaměstnanců 14 991 14 721,88 98,20
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 300 297,00 99,00
Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku 6 420 5 663,04 88,20
z toho investiční výdaje 4 890 4 851,63 99,22
Částky jsou uvedeny v tisících Kč.