Výpočet pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním

Výpočet pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním se provádí v souladu s vyhláškou č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech

Rada se dne 5. listopadu 2019 na svém 18. zasedání seznámila s výpočty Českého telekomunikačního úřadu o pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním některých majetkově propojených subjektů, programových sítí a programů a shledala, že výše pokrytí je v souladu s § 56 a 57 zákona č. 231/2001 Sb.
Výpočet pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním 2019

Rada se dne 20. září 2011 na svém 17. zasedání seznámila s výpočty Českého telekomunikačního úřadu o pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním některých majetkově propojených subjektů, programových sítí a programů a shledala, že výše pokrytí je v souladu s § 56 a 57 zákona č. 231/2001 Sb.
Výpočet pokrytí obyvatel rozhlasovým vysíláním 2011