Contact
Address: Skretova 44/6, 120 00  Prague 2
Phone: +420 274 813 830, +420 226 236 000
Fax: +420 274 810 885
e-mail: podatelna[at]rrtv[dot]cz